czujki pożarowe

Nie czekajmy na zmiany w przepisach prawa budowlanego, które będą nakładały obowiązek używania czujek czadu, dymu i innych zabezpieczeń. Na rynku jest duży wybór wszelkiej maści czujników alarmująco-ostrzegających. Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Czujniki czadu i dymu mają być obowiązkowe w budowanych nowych budynkach. Proponowane zmiany w prawie budowlanym przewidują, że budowane budynki mieszkalne będą musiały spełniać wymagania dotyczące między innymi ochrony przed dymem i tlenkiem węgla.
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania muszą być poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku. Kontrola ta ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), w tym czujek dymu i czujników tlenku węgla (czadu).

kupic dom lub mieszkanie?
budowa domu

Własny dom to marzenie prawie każdego człowieka. Stanowi gwarancję komfortu, prywatności i bezpieczeństwa. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji w życiu, która ma również służyć przyszłym pokoleniom pokoleniom. Zaletą kupna gotowego domu jest to, że możemy stać się szybko jego właścicielem. Niestety w tym przypadku nie mamy wpływu na rozwiązania technologiczne, rozmieszczenie pomieszczeń itp.
Przed zakupem warto dowiedzieć się w jakiej technologii będzie wykonany. Sprawdzić należy lokalizację, jeżeli w pobliżu znajdują się pola, lasy i łąki, warto zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego. Być może planowane wybudowanie jest w tym miejscu ruchliwej drogi komunikacyjnej i zamiast spokojnej okolicy, będzie hałas.

Budowanie domu

W początkowym okresie wiąże się z bieganiną po urzędach. No ale jak już załatwimy wszystkie wymagane dokumenty, to już możemy przystapić do realizacji swojego marzenia. Będziemy mogli wybrać plan domu wg swojego zapotrzebowania. Również często taka inwestycja prowadzona samodzielnie, będzie o wiele tańsza niż kupno gotowego domu.
technologia budowy domów
dom murowany

Budowa domu w technologii szkieletowej lub z bali może potrwać jedynie ok. trzech miesiący. W przypadku tradycyjnych domów murowanych będzie to trwało rok. Jeżli zależy nam na jak najszybszej budowie domu, to wybierzmy technologię szkieletową lub wybudujmy dom z bali. Szybką budowę umożliwiają systemy, w których prefabrykowane są całe elementy budynku. Można też zdecydować się na dom ze styropianowych kształtek, którego konstrukcja bardziej przypomina układanie klocków. Jeżli wolimy dom murowany, szybciej go wybudujemy rezygnując ze ścian i tynków wielowarstwowych, a ścianki działowe wykonujemy w technologiach suchej zabudowy zamiast tradycyjnego muru.

Dom ze standardowych bali wymaga dodatkowego ocieplenia, co wydłuża czas potrzebny na jego wykonanie. Jeśli chcemy naprawdę szybko budować z bali, trzeba używać bali o większej grubości, co z kolei podwyższa koszty inwestycji.
Największą zaletą technologii styropianowych, szkieletowych i budownictwa z bali w odniesieniu do czasu trwania budowy domu, jest jednak fakt, że (poza wylewaniem fundamentów) budynki wznoszone są praktycznie w całości bez potrzeby prowadzenia robót mokrych, co umożliwia kontynuowanie prac nawet zimą. Domy murowane możemy szybko wybudować, ale musimy wcześniej szczegółowo zaplanować proces inwestycyjny, nawet jeszcze na etapie projektowania.dom murowany
Pierwsze prace budowlane musimy zaczynać wczesną wiosną, żeby pod koniec lata wybudować w stanie surowym. Wtedy późną jesienią zakończymy większość prac wykończeniowych. Takie tempo prac będzie możliwe, przy zrezygnowaniu z budowy ścian wielowarstwowych i wykańczania ich wielowarstwowymi tynkami. Budujemy ściany jednowarstwowe z materiałów zapewniających odpowiednią izolacyjność termiczną, by nie trzeba było ich dodatkowo ocieplać. Budowa ściany z dużych rozmiarów bloczków betonu komórkowego, pustaków keramzytobetonowych lub pustaków z ceramiki poryzowanej przyspiesza murowanie ścian. Tradycyjne tynki trójwarstwowe w ekspresowo budowanym domu nie mają zastosowania, najszybciej kładzie się tynki cienkowarstwowe za pomocą agregatu tynkarskiego. Wykonanie ścianek działowych z płyt w systemach suchej zabudowy, zamiast tradycyjnie murowanych, pozwala na dalsze przyspieszenie tempa prac. Podczas szybkiego budowania domu murowanego warto też kupować gotowe do użycia zaprawy i kleje. Ich przygotowywanie na placu budowy kosztuje cenne godziny. Wykonanie podłóg z parkietów i mozaik jest czasochłonne (cyklinowanie, zabezpieczanie, lakierowanie itp.). Panele podłogowe układa się znacznie szybciej i nie trzeba czekać, aż lakier wyschnie. Najbardziej popularne są domy budowane o powierzchni do 150 m2.

przepisy
prawo Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie weszła w życie w styczniu 2018 roku.

Nowe przepisy budowlane 2018 – definicje:

Działka budowlana – wcześniej nie była dokładnie określona. Po zmianach prawa budowlanego należy traktować ją jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.” §3, pkt. 1a. Oznacza to, że działki do tej pory niebudowlane po spełnieniu wymagań ustawowych mogą stać się działkami budowlanymi. Jest to możliwe pod warunkiem, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje całkowitego zakazu budowy.

Nowe przepisy budowlane dodały

definicję parkingu. Jest to „wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują.” §3, pkt. 25.

Kondygnacja podziemna

W świetle nowych przepisów budowlanych to: „kondygnacja zagłębiona poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każda usytuowana pod nią kondygnacja”. §3, pkt. 17
Minimalne odległości od granicy działki określone w nowych przepisach budowlanych 2018 roku.

Lokalizacja domu na granicy działki lub w odległości do 1,5 m od granicy posesji będzie możliwa, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza taką możliwość. Dzięki tej zmianie w prawie budowlanym, inwestor nie musi już uzyskiwać zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
Ułatwi to formalności związane z rozpoczęciem budowy domu szczególnie na wąskiej działce lub śródmiejskiej. Jednak w sytuacji, gdy zamierzamy umieścić okna lub drzwi skierowane w stronę sąsiedniej działki budowlanej, to budowa domu na granicy lub w odległości do 1,5 będzie możliwa jedynie pod warunkiem uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Zgodę tę wydaje minister infrastruktury i budownictwa. dom drewniany Zmiana prawa budowlanego 2018 – obliczanie odległości.
Ważną zmianą w prawie budowlanym jest nowy sposób obliczania minimalnych odległości. Do tej pory prawo budowlane przewidywało obliczanie minimalnych odległości od granicy działki sąsiedniej i jej przeznaczenie nie miało żadnego znaczenia. Według nowych przepisów budowlanych pomiarów dokonuje się od granicy działki, na której realizowana będzie inwestycja budowlana. Zatem, jeśli w sąsiedztwie znajdzie się np. działka drogowa, wówczas pomiar liczy się do działki kolejnej.

Budowa domu 2018 – w jakiej odległości od lasu.

Nowe przepisy budowlane zmieniły także minimalne odległości domów jednorodzinnych od granicy lasu. Nowelizacja zmniejszyła obowiązującą do tej pory odległość z 12 m do:
a) 4 m od granicy lasu, gdy granica znajduje się na sąsiedniej działce,
b) bezpośrednio przy granicy lasu, gdy granica lasu znajduje się na naszej działce budowlanej.

Nowe przepisy budowlane nie obowiązują budynków w sytuacjach, w których przez 1 stycznia 2018 roku:
a) zostało złożone zgłoszenie budowy domu lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych zostało złożone pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zatwierdzenie zmienionego projektu budowlanego lub wniosek o zmianę pozwolenie budowlanego,
b) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
Przed rozpoczęciem budowy domu musimy poznać aktualne przepisy prawne i zgromadzić niezbędne dokumenty.
kredyt mieszkaniowy
kredyt mieszkaniowy

Spłacając wcześniej kredyt,

zapłacimy mniej odsetek. Ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) przy wcześniejszej spłacie kredytu, nakazuje odpowiedni zwrot za prowizję, ubezpieczenie kredytu oraz za opłatę przygotowawczą.
Decydując się na wcześniejszą spłatę kredytu, należy zwrócić uwagę na spłacaną ratę, tj. ile spłacamy w danym momencie kapitału, a ile odsetek.

W pierwszych latach spłacana rata to większości odsetki, np. rata wynosi 100zł, to tak orientacyjnie z tego spłacamy ok. 20zł kapitału. Przy kredycie, np. na 20 lat, który spłacamy już 15 lat, być może nie opłaca się już spłacać wcześniej.
Najkorzystniej kredyt spłacać wcześniej w początkowej fazie, np. raz na rok wpłacić dodatkową sumę, która zmniejszy nam ratę i odsetki. Decydując się na wcześniejszą spłatę, gdy nie jesteś pewien warunków skontaktuj się z bankiem lub wyślij pismo, w którym poprosisz o wyliczenie zwrotu proporcjonalnie do kosztów kredytu i okresu wcześniejszej spłaty. W piśmie podaj dane osobowe i kontaktowe, adres i nazwę banku, dane o kredycie (numer i datę zawarcia umowy, typ kredytu). Napisz o oczekiwaniach, np. zwrot proporcjonalnie obniżonych kosztów. Nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. Wszystkie informacje posiada bank. Powołaj się na wyrok TSUE C-383/18 oraz art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim. Pomimo korzystnego wyroku TSUE, biorąc kredyt w banku dokładnie przeanalizować warunki, również możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.
Wyrok TSUE dotyczy kredytów konsumenckich udzielanych przez bank osobom, które wzięły go na cel nie jest związany z prowadzeniem firmy. Kwota takiego kredytu nie może przekroczyć 255 550 zł.

hipoteka
hipoteka

Czy należy rezygnować z zakupu nieruchomości obciążonej hipoteką. Niekoniecznie, ponieważ z hipoteką można sobie poradzić. Trzeba mieć tylko wiedzę, w jaki sposób z księgi wieczystej usunąć hipotekę.
Najpierw trzeba sprawdzić kilka podstawowych informacji o hipotece danej nieruchomości. Bo może się okazać, że obciążenie hipoteką już dawno wygasło i należy tylko dokonać stosownego wpisu o jej wykreśleniu.

Czym właściwie jest hipoteka?

Najprościej - hipoteka jest zabezpieczeniem określonego długu. Może mieć on postać kredytu hipotecznego lub innej zaciągniętej pożyczki. Aby hipoteka w ogóle powstała, konieczne jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Robi się to poprzez złożenie wniosku na stosownym formularzu, wraz z dołączeniem odpowiednich dokumentów. Może tego dokonać zarówno wierzyciel, jak i dłużnik.

Decydując się na zakup nieruchomości, warto przeanalizować treść księgi wieczystej. Obciążenia znajdziemy w dziale III, a informacja o hipotece w dziale IV. Możemy tam znaleźć wskazanie, jakiej wierzytelności dotyczy hipoteka, jej wysokości, wierzyciela hipotecznego.
Kiedy hipoteka może zostać wykreślona z księgi wieczystej?
W momencie spłacenia długu hipoteka wygasa, ale nie znika automatycznie z księgi wieczystej. Aby wykreślono wpis, należy złożyć wniosek na formularzu, udostępnionym na stronie właściwego sądu (formularz KW-WPIS). Należy przy tym dołączyć dokument potwierdzający spłacenie długu. Warto też uzyskać oświadczenie wierzyciela, iż wszystkie wierzytelności, objęte długiem hipotecznym zostały spłacone. Wniosek o wykreślenie hipoteki należy opłacić. Opłata sądowa za wniosek o wykreśleniu hipoteki wynosi 100 zł.
Jak uzyskać oświadczenie od wierzyciela?
Jeżeli hipoteka była związana z kredytem, to takie zaświadczenie z banki, najczęściej wydają "od ręki". Wydane zaświadczenie należy sprawdzić czy posiada wszelkie niezbędne elementy, które pozwolą na wykreślenie hipoteki - numer księgi wieczystej, pełne dane dłużnika, pełne dane wierzyciela, wysokość hipoteki tytuł hipoteki oraz potwierdzenie całkowitej spłaty długu objętego hipoteką.
gora