czujki pożarowe

Nie czekajmy na zmiany w przepisach prawa budowlanego, które będą nakładały obowiązek używania czujek czadu, dymu i innych zabezpieczeń. Na rynku jest duży wybór wszelkiej maści czujników alarmująco-ostrzegających. Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Czujniki czadu i dymu mają być obowiązkowe w budowanych nowych budynkach. Proponowane zmiany w prawie budowlanym przewidują, że budowane budynki mieszkalne będą musiały spełniać wymagania dotyczące między innymi ochrony przed dymem i tlenkiem węgla.
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania muszą być poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku. Kontrola ta ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), w tym czujek dymu i czujników tlenku węgla (czadu).

kupic dom lub mieszkanie?
budowa domu

Własny dom to marzenie prawie każdego człowieka. Stanowi gwarancję komfortu, prywatności i bezpieczeństwa. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji w życiu, która ma również służyć przyszłym pokoleniom pokoleniom. Zaletą kupna gotowego domu jest to, że możemy stać się szybko jego właścicielem. Niestety w tym przypadku nie mamy wpływu na rozwiązania technologiczne, rozmieszczenie pomieszczeń itp.
Przed zakupem warto dowiedzieć się w jakiej technologii będzie wykonany. Sprawdzić należy lokalizację, jeżeli w pobliżu znajdują się pola, lasy i łąki, warto zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego. Być może planowane wybudowanie jest w tym miejscu ruchliwej drogi komunikacyjnej i zamiast spokojnej okolicy, będzie hałas.

Budowanie domu

W początkowym okresie wiąże się z bieganiną po urzędach. No ale jak już załatwimy wszystkie wymagane dokumenty, to już możemy przystapić do realizacji swojego marzenia. Będziemy mogli wybrać plan domu wg swojego zapotrzebowania. Również często taka inwestycja prowadzona samodzielnie, będzie o wiele tańsza niż kupno gotowego domu.
technologia budowy domów
dom murowany

Budowa domu w technologii szkieletowej lub z bali może potrwać jedynie ok. trzech miesiący. W przypadku tradycyjnych domów murowanych będzie to trwało rok. Jeżli zależy nam na jak najszybszej budowie domu, to wybierzmy technologię szkieletową lub wybudujmy dom z bali. Szybką budowę umożliwiają systemy, w których prefabrykowane są całe elementy budynku. Można też zdecydować się na dom ze styropianowych kształtek, którego konstrukcja bardziej przypomina układanie klocków. Jeżli wolimy dom murowany, szybciej go wybudujemy rezygnując ze ścian i tynków wielowarstwowych, a ścianki działowe wykonujemy w technologiach suchej zabudowy zamiast tradycyjnego muru.

Dom ze standardowych bali wymaga dodatkowego ocieplenia, co wydłuża czas potrzebny na jego wykonanie. Jeśli chcemy naprawdę szybko budować z bali, trzeba używać bali o większej grubości, co z kolei podwyższa koszty inwestycji.
Największą zaletą technologii styropianowych, szkieletowych i budownictwa z bali w odniesieniu do czasu trwania budowy domu, jest jednak fakt, że (poza wylewaniem fundamentów) budynki wznoszone są praktycznie w całości bez potrzeby prowadzenia robót mokrych, co umożliwia kontynuowanie prac nawet zimą. Domy murowane możemy szybko wybudować, ale musimy wcześniej szczegółowo zaplanować proces inwestycyjny, nawet jeszcze na etapie projektowania.dom murowany
Pierwsze prace budowlane musimy zaczynać wczesną wiosną, żeby pod koniec lata wybudować w stanie surowym. Wtedy późną jesienią zakończymy większość prac wykończeniowych. Takie tempo prac będzie możliwe, przy zrezygnowaniu z budowy ścian wielowarstwowych i wykańczania ich wielowarstwowymi tynkami. Budujemy ściany jednowarstwowe z materiałów zapewniających odpowiednią izolacyjność termiczną, by nie trzeba było ich dodatkowo ocieplać. Budowa ściany z dużych rozmiarów bloczków betonu komórkowego, pustaków keramzytobetonowych lub pustaków z ceramiki poryzowanej przyspiesza murowanie ścian. Tradycyjne tynki trójwarstwowe w ekspresowo budowanym domu nie mają zastosowania, najszybciej kładzie się tynki cienkowarstwowe za pomocą agregatu tynkarskiego. Wykonanie ścianek działowych z płyt w systemach suchej zabudowy, zamiast tradycyjnie murowanych, pozwala na dalsze przyspieszenie tempa prac. Podczas szybkiego budowania domu murowanego warto też kupować gotowe do użycia zaprawy i kleje. Ich przygotowywanie na placu budowy kosztuje cenne godziny. Wykonanie podłóg z parkietów i mozaik jest czasochłonne (cyklinowanie, zabezpieczanie, lakierowanie itp.). Panele podłogowe układa się znacznie szybciej i nie trzeba czekać, aż lakier wyschnie. Najbardziej popularne są domy budowane o powierzchni do 150 m2.

przepisy
prawo Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie weszła w życie w styczniu 2018 roku.

Nowe przepisy budowlane 2018 – definicje:

Działka budowlana – wcześniej nie była dokładnie określona. Po zmianach prawa budowlanego należy traktować ją jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.” §3, pkt. 1a. Oznacza to, że działki do tej pory niebudowlane po spełnieniu wymagań ustawowych mogą stać się działkami budowlanymi. Jest to możliwe pod warunkiem, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje całkowitego zakazu budowy.

Nowe przepisy budowlane dodały

definicję parkingu. Jest to „wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują.” §3, pkt. 25.

Kondygnacja podziemna

W świetle nowych przepisów budowlanych to: „kondygnacja zagłębiona poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każda usytuowana pod nią kondygnacja”. §3, pkt. 17
Minimalne odległości od granicy działki określone w nowych przepisach budowlanych 2018 roku.

Lokalizacja domu na granicy działki lub w odległości do 1,5 m od granicy posesji będzie możliwa, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza taką możliwość. Dzięki tej zmianie w prawie budowlanym, inwestor nie musi już uzyskiwać zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
Ułatwi to formalności związane z rozpoczęciem budowy domu szczególnie na wąskiej działce lub śródmiejskiej. Jednak w sytuacji, gdy zamierzamy umieścić okna lub drzwi skierowane w stronę sąsiedniej działki budowlanej, to budowa domu na granicy lub w odległości do 1,5 będzie możliwa jedynie pod warunkiem uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Zgodę tę wydaje minister infrastruktury i budownictwa. dom drewniany Zmiana prawa budowlanego 2018 – obliczanie odległości.
Ważną zmianą w prawie budowlanym jest nowy sposób obliczania minimalnych odległości. Do tej pory prawo budowlane przewidywało obliczanie minimalnych odległości od granicy działki sąsiedniej i jej przeznaczenie nie miało żadnego znaczenia. Według nowych przepisów budowlanych pomiarów dokonuje się od granicy działki, na której realizowana będzie inwestycja budowlana. Zatem, jeśli w sąsiedztwie znajdzie się np. działka drogowa, wówczas pomiar liczy się do działki kolejnej.

Budowa domu 2018 – w jakiej odległości od lasu.

Nowe przepisy budowlane zmieniły także minimalne odległości domów jednorodzinnych od granicy lasu. Nowelizacja zmniejszyła obowiązującą do tej pory odległość z 12 m do:
a) 4 m od granicy lasu, gdy granica znajduje się na sąsiedniej działce,
b) bezpośrednio przy granicy lasu, gdy granica lasu znajduje się na naszej działce budowlanej.

Nowe przepisy budowlane nie obowiązują budynków w sytuacjach, w których przez 1 stycznia 2018 roku:
a) zostało złożone zgłoszenie budowy domu lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych zostało złożone pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zatwierdzenie zmienionego projektu budowlanego lub wniosek o zmianę pozwolenie budowlanego,
b) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
Przed rozpoczęciem budowy domu musimy poznać aktualne przepisy prawne i zgromadzić niezbędne dokumenty.
kredyt mieszkaniowy
kredyt mieszkaniowy

Spłacając wcześniej kredyt,

zapłacimy mniej odsetek. Ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) przy wcześniejszej spłacie kredytu, nakazuje odpowiedni zwrot za prowizję, ubezpieczenie kredytu oraz za opłatę przygotowawczą.
Decydując się na wcześniejszą spłatę kredytu, należy zwrócić uwagę na spłacaną ratę, tj. ile spłacamy w danym momencie kapitału, a ile odsetek.

W pierwszych latach spłacana rata to większości odsetki, np. rata wynosi 100zł, to tak orientacyjnie z tego spłacamy ok. 20zł kapitału. Przy kredycie, np. na 20 lat, który spłacamy już 15 lat, być może nie opłaca się już spłacać wcześniej.
Najkorzystniej kredyt spłacać wcześniej w początkowej fazie, np. raz na rok wpłacić dodatkową sumę, która zmniejszy nam ratę i odsetki. Decydując się na wcześniejszą spłatę, gdy nie jesteś pewien warunków skontaktuj się z bankiem lub wyślij pismo, w którym poprosisz o wyliczenie zwrotu proporcjonalnie do kosztów kredytu i okresu wcześniejszej spłaty. W piśmie podaj dane osobowe i kontaktowe, adres i nazwę banku, dane o kredycie (numer i datę zawarcia umowy, typ kredytu). Napisz o oczekiwaniach, np. zwrot proporcjonalnie obniżonych kosztów. Nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. Wszystkie informacje posiada bank. Powołaj się na wyrok TSUE C-383/18 oraz art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim. Pomimo korzystnego wyroku TSUE, biorąc kredyt w banku dokładnie przeanalizować warunki, również możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.
Wyrok TSUE dotyczy kredytów konsumenckich udzielanych przez bank osobom, które wzięły go na cel nie jest związany z prowadzeniem firmy. Kwota takiego kredytu nie może przekroczyć 255 550 zł.

hipoteka
hipoteka

Czy należy rezygnować z zakupu nieruchomości obciążonej hipoteką. Niekoniecznie, ponieważ z hipoteką można sobie poradzić. Trzeba mieć tylko wiedzę, w jaki sposób z księgi wieczystej usunąć hipotekę.
Najpierw trzeba sprawdzić kilka podstawowych informacji o hipotece danej nieruchomości. Bo może się okazać, że obciążenie hipoteką już dawno wygasło i należy tylko dokonać stosownego wpisu o jej wykreśleniu.

Czym właściwie jest hipoteka?

Najprościej - hipoteka jest zabezpieczeniem określonego długu. Może mieć on postać kredytu hipotecznego lub innej zaciągniętej pożyczki. Aby hipoteka w ogóle powstała, konieczne jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Robi się to poprzez złożenie wniosku na stosownym formularzu, wraz z dołączeniem odpowiednich dokumentów. Może tego dokonać zarówno wierzyciel, jak i dłużnik.

Decydując się na zakup nieruchomości, warto przeanalizować treść księgi wieczystej. Obciążenia znajdziemy w dziale III, a informacja o hipotece w dziale IV. Możemy tam znaleźć wskazanie, jakiej wierzytelności dotyczy hipoteka, jej wysokości, wierzyciela hipotecznego.
Kiedy hipoteka może zostać wykreślona z księgi wieczystej?
W momencie spłacenia długu hipoteka wygasa, ale nie znika automatycznie z księgi wieczystej. Aby wykreślono wpis, należy złożyć wniosek na formularzu, udostępnionym na stronie właściwego sądu (formularz KW-WPIS). Należy przy tym dołączyć dokument potwierdzający spłacenie długu. Warto też uzyskać oświadczenie wierzyciela, iż wszystkie wierzytelności, objęte długiem hipotecznym zostały spłacone. Wniosek o wykreślenie hipoteki należy opłacić. Opłata sądowa za wniosek o wykreśleniu hipoteki wynosi 100 zł.
Jak uzyskać oświadczenie od wierzyciela?
Jeżeli hipoteka była związana z kredytem, to takie zaświadczenie z banki, najczęściej wydają "od ręki". Wydane zaświadczenie należy sprawdzić czy posiada wszelkie niezbędne elementy, które pozwolą na wykreślenie hipoteki - numer księgi wieczystej, pełne dane dłużnika, pełne dane wierzyciela, wysokość hipoteki tytuł hipoteki oraz potwierdzenie całkowitej spłaty długu objętego hipoteką.
gora
Wspólnota czy spóldzielnia?

Przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania, warto zapoznać się z zaletami i wadami jednej i drugiej formy zarządzania nieruchomością. Spółdzielnia mieszkaniowa różni się od wspólnoty mieszkaniowej. Prawo spółdzielcze istnieje od dawna, natomiast prawo wspólnoty powstało w 1994 roku. W mieszkaniach spółdzielni mieszkaniowej rozróżniamy dwa prawa własności: prawo własnościowe i prawo lokatorskie do zajmowanego lokalu. Spółdzielnia mieszkaniowa to podmiot gospodarczy, który ma uprawnienia do inwestowania zgromadzonych środków, zaciągania kredytów.

Prawo spółdzielcze własnościowe oznacza, że to my jesteśmy właścicielami lokalu (podlega on prawu dziedziczenia oraz możliwości zbycia), ale budynek i grunt pod nim nadal pozostaje własnością spółdzielni. Ostanie zmiany w przepisach pozwalają nam zmienić zapis w akcie notarialnym o własności odrębnej. Wtedy właściciel mieszkania spółdzielczego staje się współwłaścicielem lub współużytkownikiem wieczystym działki i części wspólnych budynku (klatki schodowej, zieleni itd.). Pozostałość po PRL to spółdzielcze prawo lokatorskie, które jest bardziej wynajmowaniem niż własnością. Posiadacz mieszkania lokatorskiego ma prawo do jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, ale nie może mieszkania sprzedać, przekazać w darowiźnie itd. Po wygaśnięciu członkostwa w spółdzielni czy też chęci zdania zajmowanego lokum osobie na prawach lokatorskich zwracany jest odpowiednio zwaloryzowany wkład mieszkaniowy. Mieszkania te można też przeważnie w dowolnym momencie wykupić od spółdzielni na własność.
Wady spółdzielni mieszkaniowych:
duża biurokracja, bardzo rozbudowana administracja, duży obszar utrzymywania i zarządzania, co podnosi koszty, brak realnego wpływu na sposób gospodarowania zgromadzonymi środkami, nie do końca jasny status prawny majątku spółdzielni, niejasna kwestia odpowiedzialności za długi w przypadku upadłości.
Zalety spółdzielni mieszkaniowych:
Spokojna głowa z zarządzaniem obiektami; możliwość uzyskania korzystniejszych warunków na dostawę mediów; możliwość płynnego przepływu zgromadzonych środków finansowych — budżet w ramach spółdzielni możne być kierowany na inne potrzeby;
Wspólnota mieszkaniowa to posiadanie pełnego prawa własnościowego. Członkiem wspólnoty mieszkaniowej staje się automatycznie każdy właściciel lokalu znajdującego się budynku objętym zarządem wspólnoty. Po nabyciu nieruchomości od razu współtworzymy wspólnotę i mamy realny wpływ na jej funkcjonowanie. Wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, nie jest podmiotem gospodarczym. Wspólnota mieszkaniowa nie jest zakładana, tylko powstaje z mocy prawa. Kupując lokal od właściciela budynku (dewelopera, gminy, prywatnej osoby lub zakładu pracy) i po sporządzeniu aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej, z automatu stajemy się członkami wspólnoty – z pełnym prawem własności. We wspólnocie każdy ma prawo głosu, którego wartość zależy od powierzchniowego udziału (powierzchni posiadanych części wspólnych nieruchomości).
Przeważnie wspólnota posiada zarządcę, który zarządza i nadzoruje działanie w ramach wspólnoty (zawiera i negocjuje umowy z podmiotami zewnętrznymi, np. sprawy remontowe, dostarczanie mediów, wywóz śmieci itp.). Wspólnota mieszkaniowa może zostać wyodrębniona również w spółdzielniach. Warunkiem jest wydzielenie dokładnie wszystkich lokali w ramach nieruchomości gruntowej i każdy właściciel mieszkań musi wyrazić zgodę na utworzenie nowego podmiotu. Właściciele mieszkań i innych obiektów mają więc większy wpływ na zarządzanie dobrem wspólnym. Osobiście decydują, na co przekazane zostaną środki z funduszu remontowego, mogą wybrać firmy, które wykonają remonty lub konserwację. Właściciel mieszkania może być wyrzuconym ze wspólnoty w przypadku: zalegania z płacenia kosztów zarządzania nieruchomością, za drastyczne naruszenie porządku domowego lub korzystanie z własności wspólnej, lub z własnego lokalu w sposób uciążliwy dla pozostałych mieszkańców. Wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości (art.16.1 ustawy o własności lokali). Są to jednak bardzo sporadyczne przypadki. Dużym problemem w nowo powstających wspólnotach jest brak chętnych do udziału w zarządzie wspólnoty. Gdy wspólnota nie wybierze składu zarządu, to każdy z właścicieli może złożyć wniosek do sądu o ustalenie zarządcy przymusowego. Wtedy taka osoba odgórnie wybiera członków zarządu lub licencjonowanego zarządcę. Liczba lokali do 7 to tak zwana “mała wspólnota mieszkaniowa”. Powyżej tej liczby mamy już do czynienia z “dużą wspólnotą”. Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż 7, to mamy wówczas do czynienia z tzw. "małą" wspólnotą mieszkaniową. Jeżeli liczba ta jest większa niż 7 to mamy wówczas do czynienia z tzw. "dużą" wspólnotą mieszkaniową.
Czy wspólnota mieszkaniowa musi mieć zarząd?
W przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych członkowie wspólnoty są zobowiązani wyznaczyć swój zarząd, w skład którego wchodzą przedstawiciele mieszkańców lub osoby z zewnątrz. Wspólnota może również zlecić zarządzanie nieruchomością wybranej firmie lub osobie trzeciej. Zarząd może składać się z jednej lub więcej osób. W zależności od uchwały wspólnoty zarząd powoływany jest na określony czas lub bezterminowo.
Zarząd kieruje sprawami wspólnoty, reprezentuje ją na zewnątrz oraz w relacjach z poszczególnymi właścicielami lokali (zwoływanie zebrań, wzywanie do zapłaty, udzielenie informacji). Zarząd odpowiada za stan części wspólnych danej nieruchomości, dba o porządek, odśnieżanie itp. Zamiast zarządu wspólnota może powołać zarządcę, czyli osobę fizyczną lub prawną, która poprowadzi działalność w zarządzaniu nieruchomościami.
Jak odwołać zarząd lub członka zarządu?
Członkowie wspólnoty w każdej chwili mogą odwołać zarząd lub poszczególnych jej członków na mocy uchwały właścicieli lokali. Wspólnota mieszkaniowa na podstawie uchwały może dodatkowo powołać “Rady Wspólnoty” (doradcze, kontrolne), jednak ich funkcjonowanie nie jest uregulowane prawnie. Kontrola i audyt wspólnoty mieszkaniowej
Kontrola wspólnoty mieszkaniowej przysługuje każdemu członkowi wspólnoty. Jednak pojedynczy właściciele lokalu bardzo rzadko decyduje się na samodzielne sprawdzanie funkcjonowania zarządu. W przypadku wątpliwości związanych z działaniem wspólnoty członkowie decydują się na skorzystanie z audytu wspólnoty mieszkaniowej. Firma zewnętrzna sprawdzi pracę zarządu lub zarządcy zwłaszcza pod kątem formalno-prawnym i finansowym oraz wskaże obszary, które wymagają poprawy.
Wysokość comiesięcznych zaliczek wspólnota mieszkaniowa ustala w formie uchwały poprzez głosowanie. Najwięcej emocji dostarcza uchwalenie wpłat na fundusz remontowy i wynagrodzenie zarządu w formie uchwały. Wspólnota nie ma wpływu na opłaty za dostarczanie ciepła, wody, energii i wywozu śmieci. Jeżeli we wspólnocie trafią się nierozsądni właściciele, to mogą oni stwarzać problem, np. przy potrzebie remontu dachu, bo im nie przecieka. Takich problemów jest mniej w przypadku potrzeby remontu klatki schodowej, która jest najbardziej postrzeganą częścią wspólną.
Wady wspólnot mieszkaniowych
1. Zarządcę lub firmę administrującą trzeba opłacać (tak samo, jak pracowników spółdzielni). 2. Ograniczona forma działalności wspólnot ma mniejsze możliwości do negocjacji warunków zawieranych umów jak w dużych spółdzielniach. 3. podejmowanie decyzji nie zawsze jest łatwe (wpływać mogą na to różne czynniki, w tym także konflikty sąsiedzkie). 4. Brak możliwości przesuwania środków pieniężnych np. z jednego bloku na inny.
Zalety wspólnot mieszkaniowych:
a) jasna i klarowna forma prawa własności, b) pełna kontrola nad budżetem i elastyczne planowanie jego wykorzystania, c) podejmowanie decyzji i praktyczny wpływ na funkcjonowanie wspólnoty, d) mniejsza nieruchomość przeważnie zmniejsza koszty utrzymania, ale nie zawsze tak jest. Często miesięczny czynsz za mieszkanie jest podobny do tego w spółdzielni.
Jakie są prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej?
Obowiązkiem członków wspólnoty jest sprawowanie nadzoru nad elementami wspólnymi nieruchomości: korytarze, klatki schodowe, windy, tereny zieloni, place zabaw, parkingi, dach, elewacja, śmietnik oraz instalacje i urządzenia CO, instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe. Wspólnota ponosi koszty napraw, użytkowania i renowacji części wspólnych. Ponoszone koszty są proporcjonalnie do powierzchni swojego lokalu. W jakiej formie wybrać mieszkanie? Tu już sami musimy zdecydować na podstawie posiadanej wiedzy.
gora